Proclaimer

Karaat Mantelzorg spant zich in voor een zo zorgvuldig, correct, compleet en actueel mogelijke website. Heeft u een fout ontdekt of ontbreekt er naar uw idee informatie? Dan kunt u ons hierop wijzen via  of (0180)  763 717. Wij stellen iedere reactie op prijs en doen ons best onze website met deze informatie te verbeteren.

Aansprakelijkheid

Karaat Mantelzorg  is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie of voor problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging. Karaat Mantelzorg mag de inhoud op deze website op ieder moment, zonder aankondiging, wijzigen.

Hyperlinks

Hyperlinks naar websites van anderen plaatsen wij voor gebruikersgemak. Karaat Mantelzorg is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites en niet aansprakelijk voor de gevolgen van een bezoek aan deze websites.

Privacy

De informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Karaat Mantelzorg gebruikt alleen persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten in het kader van een inschrijving, idee, klacht, compliment of opmerking en alleen voor het daarbij behorende doel. Bij het gebruik van webformulieren is het aantal verplichte velden tot een minimum beperkt. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Informatie die wij verkrijgen uit de bezoekgegevens van onze website wordt alleen gebruikt ter verbetering van de website en voor bezoekersstatistieken. Bekijk onze privacyverklaring.

Auteursrecht

De website van Karaat Mantelzorg en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Alleen persoonlijk en niet-commercieel gebruik van de inhoud van deze website is toegestaan. Karaat Mantelzorg behoudt zich het auteursrecht voor van haar berichten, beeldmerken, logo’s, illustraties en foto’s. Wilt u hier gebruik van maken? Neem contact met ons op.

Bij het gebruik van onze website is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.